نیم

سهامداران و اعضای هيئت مديره

محمد کوره پز مدیر عامل و موسس
جعفر كوره پز مهندس آرشيتكت

ناصر كلاهدوزان

مهندس تاسيسات
مهندس محمد کوره پز مدیر عامل و موسس

مهندس داوود کلاهدوزان

رئیس هیئت مدیره و موسس

مهندس جعفر کوره پز

عضو هیئت مدیره

مهندس ناصر کلاهدوزان

عضو هیئت مدیره و موسس

بقیه سهامداران

فرزاد كلاهدوزان

مهندس برق

پوريا كوره پز

دکترای عمران زلزله

عطا كلاهدوزان

ارشد عمران

بابك كوره پز

ارشد معماری

اعضای دفتری

خانم مریم دهقانی

مسئول امور مالی

خانم مهسا برزگر

حسابداری

خانم وحیده هروی

حسابداری

خانم فرناز فهيم نيا

مسئول امور اداری

آقای علیرضا يعقوب زاده

مسئول تدارکات

X