40+ سال

تجربه در ارائه خدمات ساختمانی و صنعتی در سطح درون و برون مرزی

70
+
کل پروژه ها
25
+
برنده جایزه

چهل سال از عمر شرکت گذشت با همه ی سختی ها و مشکلات کشور در سال های گذشته و حال، نهال کوچکی که در سال 1361 کاشته شده بود به درختی تنومند و پرشاخ و برگ تبدیل شده که در طول مدت فعالیت پروژه های متعدد و متنوعی را  اجرا و به نتیجه رسانده است. صداقت، عمل به تعهدات و رعایت کامل اصول مهندسی و اخلاقی زیربنای اهداف شرکت در این سال ها بوده و همدلی و صمیمیت مدیریت و کارکنان شرکت عامل اصلی موفقیت در این سال ها می باشد. شرکت در این مدت با احساس مسئولیت و جوابگویی به مشتریان خود حتی سال ها بعد از تحویل و فروش واحدها معنی کامل مشتری مداری را به اثبات رسانده و خریداران قبلی واحدها مشتریان و مبلغان واحدهای جدیدالاحداث می باشند.

70
+
کل پروژه ها
15
+
اعضای تیم
70
+
مشتریان راضی
25
+
برنده جایزه
اعضاء

ما یک تیم متخصص و متعهد داریم!

ناصر كلاهدوزان

عضو هیئت مدیره و موسس

جعفر کوره پز

عضو هیئت مدیره

داوود كلاهدوزان

رئیس هیئت مدیره و موسس

محمد کوره پز

مدیر عامل و موسس

بابك كوره پز

ارشد معماری

عطا كلاهدوزان

ارشد عمران

پوريا كوره پز

دکترای عمران زلزله

فرزاد كلاهدوزان

مهندس برق

همکاران ما

اگر پروژه ای دارید با ما تماس بگیرید.

X