• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1385
  • زیربنا 6500 مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

ساختمان کتابخانه مرکزی علوم پزشکی تبریز در ۵ طبقه سازه ای با زیر بنایی بالغ بر ۶۵۰۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاوره تدبیر بنا در سال ۱۳۸۰ آغاز و در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.

X