• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۸
  • زیربنا ۵۵۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند در 7 طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر 5500 مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور ایران آرک در سال 1388 آغاز گردید و هم اکنون در مراحل پایانی می باشد. اجرای کلیه عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی توسط شرکت انجام می گردد.

X