• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۱
  • زیربنا ۱۵۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع های مسکونی اسکان ، رضوان ، صدف ، بهاران و ویلاشهر با زیربنایی جمعا بالغ بر 15000 مترمربع در سال 1374 آغاز و در سال 1381 به اتمام رسیده است.

X