• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۹۱
  • زیربنا ۲۰۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز - شهرک جدید سهند

توضیحات پروژه

مجتمع های مسکونی یاسمن شهرک جدید سهند و شاهمردان ایلخچی جمعا در ۲۳۱ واحد در قالب مسکن مهر با زیربنایی جمعا بالغ بر ۲۰۰۰۰ متر مربع تحت نظارت مهدسین مشاور زمین ژرفا در سال ۱۳۸۹ آغاز و در سال ۱۳۹۱ به اتمام رسید.

X