• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۵
  • زیربنا ۲۲۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی ۲۰۰ واحدی کوهساران تبریز با مشارکت شهرداری منطقه ۲ کلانشهر تبریز در ۵ بلوک با ۱۲ طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر ۲۲۰۰۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور آرا معماران در سال ۱۳۸۱ آغاز و در سال ۱۳۸۵ به اتمام رسید.

X