• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه -
  • زیربنا ۴۰۰۰۰ مترمربع
  • آدرس آذربایجان - باکو

توضیحات پروژه

سرمایه گذاری و اجرای مجتمع های مسکونی و تجاری کارامل، برلیان، زمرد، یاقوت با مشارکت کنسرسیوم سهندآب آذربایجان با زیربنایی جمعا ۴۰۰۰۰ مترمربع.

X