• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۴
  • زیربنا ۴۵۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی کاج در ۱۱ طبقه سازه ای با ۲۰ واحد مسکونی و زیربنایی بالغ بر ۴۵۰۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور فرم فن در سال ۱۳۸۰ آغاز و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید. که هم اکنون دفتر شرکت آذرپیمان در طبقه همکف آن قرار دارد.

X