• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۱
  • زیربنا ۸۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی 72 واحدی ولی امر تبریز با مشارکت کنسرسیوم سهندآب آذربایجان در 5 طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر 8000 مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور فرازآب در سال 1379 آغاز و در سال 1381 به اتمام رسید.

X