• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۶
  • زیربنا ۷۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز - رسالت

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی نگارستان با 33 واحد مسکونی در 11 طبقه سازه ای با زیر بنایی بالغ بر 7000 مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور فرم فن در سال 1381 آغاز و در سال 1386 به بهره برداری رسید.

X