• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1372
  • زیربنا ۶۵۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی منظریه تبریز با زیربنایی بالغ بر ۶۵۰۰ مترمربع تحت نظارت دفتر فنی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی درسال 1369 آغاز و در سال 1372 به اتمام رسید.

X