• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1390
  • زیربنا 14000 مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجمتع مسکونی سبلان شهر جدید سهند با 165 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تحت نظارت مهندسین مشاور فراز آب با زیر بنایی بالغ بر 14000 مترمربع در سال 1388 آغاز و در سال 1390 به اتمام رسید.

X