• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۷۴
  • زیربنا ۲۷۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز - رسالت

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی رسالت در ۴ بلوک ۱۰ طبقه، با زیر بنایی بالغ بر ۲۷۰۰۰ مترمربع تحت نظارت دفتر فنی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۷۴ به اتمام رسید.

X