• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۷۹
  • زیربنا ۵۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز - رسالت

توضیحات پروژه

مجتمع مسکونی تعاونی مسکن پتروشیمی تبریز واقع در شهرک اندیشه در طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر 5000 مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور بناء طرح در سال 1378 آغاز و در سال 1379 به اتمام رسید.

X