• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1399
  • زیربنا 7000 مترمربع
  • آدرس تبریز - رسالت

توضیحات پروژه

سرمایه گذاری و اجرای مجتمع تجاری - خدماتی پلاسما با زیربنایی بالغ بر 7000 مترمربع و 40 واحد خدماتی و 35 واحد تجاری ، در سال 1399 به اتمام رسید.

X