• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1399
  • زیربنا 6760 مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

سرمایه گذاری و اجرای مجتمع تجاری - خدماتی نانو با زیربنایی بالغ بر 6760 مترمربع و 37 واحد خدماتی و 33 واحد تجاری ، در سال 1399 به اتمام رسید.

X