• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۵
  • زیربنا ۱۳۵۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مشارکت و سرمایه گذاری در مجتمع تجاری خدماتی زمرد با مشارکت شرکت آبادگران سهند و تحت نظارت مهندسین مشاور فرم فن در 12 طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر 13500 مترمربع در سال 1383 آغاز و در سال 1385 به اتمام رسید.

X