• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۷۳
  • زیربنا ۷۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

دپارتمان ساخت و تولید دانشگاه تبریز با زیربنایی بالغ بر 7000 مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور تدبیر بنا در سال 1367 آغاز و در سال 1373 به بهره برداری رسید.

X