• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۸
  • زیربنا ۳۴۰۰ مترمربع
  • آدرس هریس

توضیحات پروژه

ساختمان آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس در ۵ طبقه سازه ای با زیر بنایی بالغ بر ۳۴۰۰ مترمربع تحت نظارت دفتر فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس در سال ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید.

X