• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۹۰
  • زیربنا ۷۵۰۰ مترمربع
  • آدرس دانشگاه ارومیه

توضیحات پروژه

توسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در ۴ طبقه سازه ای با زیر بنایی بالغ بر ۷۵۰۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاور دیدگاه ارومیه در سال ۱۳۸۷ آغاز و در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید.

X