• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه در حال اجرا
  • زیربنا ۵۷۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

این بنا با زیربنایی بالغ بر 5700 مترمربع در 6 طبقه سازه ای تحت نظارت مهندسین مشاور ایران آرک در سال 1394 آغاز گردیده و اسکلت آن بعلاوه بخشی از سفت کاری آن اجرا گردیده است.

X