• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۹۵
  • زیربنا ۷۵۶۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند در ۳ طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر ۷۵۶۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاوره ایران آرک در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید و در سال ۱۳۹۵ با کلیه کارهای ابنیه تاسیسات برج و مکانیکی بر پایه کیفیت به بهره برداری رسیده است.

X