• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۹
  • زیربنا ۱۵۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در 4 طبقه سازه ای با زیربنایی بالغ بر 15000 مترمربع تحت نظارت دفتر فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 1386 آغاز و در سال 1389 به بهره برداری رسید.

X