• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۵
  • زیربنا ۱۵۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز - دانشگاه صنعتی سهند

توضیحات پروژه

عملیات ابنیه و تاسیسات بلوک های EF – F – E دانشگاه صنعتی سهند با زیربنایی بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع تحت نظارت مهندسین مشاور ایران آرک درسال ۱۳۸۱ آغاز و در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.

X