• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

معرفی شرکت

شرکت آذرپیمان در سال 1361 با هدف حضور در فعالیت های عمرانی و انبوه سازی بـا همـکاری مهندس محمـد کوره پز، مهندس داود کلاهدوزان، مهندس ناصـر کلاهـدوزان و مهندس جعفـر کـوره پز تاسیس و تحت شماره 2527 در اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید. و با بهره گیری از جدید ترین روشها و نیروی انسانی متخصص توانسته است در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود در پروژه های متعدد عمرانی و انبوه سازی حضور فعال داشته و بیش از 500 هزار متر مربع زیربنا اجرا نماید.

تجهیزات و ماشین آلات

شرکت آذر پیــمان مجهــز به پیشرفته ترین و به روز ترین تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلان در زمینه های عمرانی، راه و ساختمان، تاسیسات، و حفاری و ... باشد. واحـــد تحقیــق و توسعه این شرکت به طور مداوم در حال به روز رسانی ماشین آلات و تجهیزات این شرکت می باشد تا با تکیه بر این مهم بتوانیــم به اهــدافی که در خـط مشی کیفیت شرکت آذرپیمـان ترسیــم شده دست یابیــم.

ادامه مطلب

طراحی و معماری

واحد طراحی و مهندسی شرکت آذرپیمـــان با بهـــره گیری از متخصصان مجـــرب، با استفاده از هنـر معماری و فن طـــراحی و ساختن بناها و ارتباط مناسب کاربری های درونی و بیـرونی برای پاسخ هماهنگ به نیــازهای کاربردی و زیبــاشنــاسانه با تکیـــه بر دانش و تجـــارب سالیــان متمادی پـروژه های بسیـــاری را اتمــام و اجرای پــروژه های متعــدد دیگری را در دستـور کار داشته باشد .

ادامه مطلب

گواهینامه

شرکت آذرپیمان با توجه به تعالی سازمانی خود در حال حاضر دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و انبوه سازی از سازمان مدیریت و برنامه در زمینه عمرانی و پیمانکاری ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و همچنیـن گواهینـامه مدیریت کیفـیت ISO 9001 : 2008 از موسسه CCPL کشور نروژ در جهت پیشبرد اهداف متعالی و سازمانی و ارتقای توان اجـرائی و مدیریتی می باشد.

ادامه مطلب

رتبه بندی

شرکت آذرپیمان دارای پروانه پایه یک اشتغال به کار سـازندگـان مسکن و ساختمان و پروانه یک عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان و عضو انجمن شرکت های عمرانی استان بـوده، و در حـال حاضـر حـائـز رتبـه های زیر می باشد:

- رتبــــه یک انبـوه سازی

- رتبــه یـک ابنیــه

- رتبــــه سه تاسیـسات و تجهیـزات

رتبه بندی آنلاین